Strona główna            G±bki

           
Zwierzęta morskie prowadz±ce osiadły tryb życia. Wywodz± się od wiciowców kołnierzykowatych - PROTISTÓW. Gabki to jedyne zwierzęta, które  nie maja tkanek ani narz±dów, dlatego też na bodzce z otoczenia nie moga reagowac jako cały organizm tylko jako poszcególna komórka.
Ciało g±bki zbudowane jest z dwóch warstw komórek :
- zewnętrznej (dermalnej )
- wewnętrznej (endodermalnej) , składajacej sie z komórek kołnierzykowatych (choanocytów)
- miedzy tymi warstwami znajduje sie mezoglea.MEZOGLEA ma postać bezstrukturowej substancji z poruszaj±cymi się w niej komórkami. Zawarte w niej komórki spełniaja różna funkcję: m.in. wytwarzaja szkielet (szkielet moze być wytworzony z węglanu wapńia, krzemionki lub kolagenu - u gabek zwanego spongina) i daja pocz±tek komórkom rozrodczym .
CHOANOCYTY inaczej nazywane komórkami kołnierzykowatymi s± umieszczone po wewnetrznej stronie g±bki - wy¶ciełaj± jamę paragastraln±. Każda komórka ma wić, otoczona kołnierzykiem z mikrokosmków. Choanocyty ruchem wici pędz± przez cialo gabki ¶wierz± wodę a wraz z ni± tlen i pożywienie (drobne zawiesiny organiczne). Cz±stki organiczne osadzaj± sie na kołnierzyku choanocytu a nastepnie sa fagocytozowane u jego podstawy. Następnie pokarm przekazywany jest do komórek pełzakowatych, które roznosz± go do pozostałych komórek ciała.


 
Schemat  1 . Budowa g±bek, typy
Wyróżniamy trzy typy morfologiczne g±bek(oznaczenia zgodne z oznaczeniami na schemacie):
a) ASCON
charakteryzuje się istnieniem jednej obszernej komory (jamy paragastralnej)
b) SYCON
komórki kołnierzykowate wy¶cielaj± ¶cianki kanałów wodnych a nie ma ich w jamie paragastralnej ( należy dodać, że schemat "1b" nie przedstawia dokładnie tego typu g±bek ale nie jest on błędny ponieważ charakterystyczne dla tego typu jest róznież występowanie kilku komór wokół kanału wypustowego, niemniej jednak moim zdaniem lepjej wzorować się na schemacie "2")
c) LEUCON
charakteryzuje sie wysoko rozbudowanym układem wodnym, który tworzy zawił± sieć przewodów poprzerywanych nieregularnymi kolistymi komorami wy¶cielonymi komórkami kołnierzykowatymi.


Schemat 2. Budowa  poszcególnych typów g±bek, schemat ten moim zdaniem dobitniej przedstawia różnice między
poszcególnymi typami gabek, niz schemat 1.
Schemat ten przedstawia budowę ¶ciany gabki zwróć uwage na
choanocyty i otoczke wiciow± tworzaca kołnierzyk

Przypisanie sobie autorstwa cało¶ci lub czę¶ci cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autorajest zabronione.
STRONA GŁÓWNA