Skurcz mięśni
Fizjologia układu mięśniowego
    Strona głowna
Anatomia i fizjologia
 
www.logbia.republika.pl

Mięśnie pełnia przede wszystkim funkcję motoryczną, dzięki nim organizm jest w stanie się poruszać, oprucz tego wpływają one na pracę innych układów oraz mają zdolność produkcji ciepła. Można wyróznić dwa rodzaje komórek mięśniowych:
1. mięsnie poprzecznie prążkowane
Do nich zaliczamy mięśnie szkieletowe oraz mięsień sercowy, dla ich obrazu w mikroskopie świetlnym charakterystyczne są naprzemiennie występujące prążki jasne i ciemne.
Pierwsze są zbudowane z wielojądrzastych wrzecionowatych włókien o średnicy 10-100um, długości do kilku centymetrów. Ułożone są w pęczki otoczone omięsną zbudowana z tkanki łącznej, przechodzi ona w śródmięsną otaczającą pojedyńcze włókno mięśniowea ta z kolei w sarkolemmę otaczającą błonę komórkową  włókna mięśniowego.
1 PĘCZEK zawiera ok. 20 WŁÓKIEN
Włókno mięśniowe zbudowane jest z miofibryli ( włókna kurczliwe) mają one średnicę ok 1um rościagają sie pomiędzy końcami włókna mięśniowego.  Mają one poprzeczne prążki, wynika to z obecności naprzemiennie ułozonych prązków izotropowych I (jasnych) i anizotropowych A( ciemnych) są one ułożone na jednym poziomie w sąsiadujacych miofibrylach. W połowie długości odcinków jasnych występuje błona  Z tzw. telofragma,  dzieli ona włókna na równe segmenty. Odcinek leżący między dwoma liniami Z nazwya się SARKOMEREM i stanowi on najmniejszą czynnościową jednostkę miofibryli. W odcinku ciemnym wystepuje błona M czyli mezofragma po jej obu stronach są przejaśnienia zwane  prążkami H. Budowę sarkomeru można przedstawić wzorem, posługując się powyższymi oznaczeniami :

SARKOMER = Z + 1/2 I  + 1/2 A + H + M + H + 1/2A + 1/2 I + Z

Miofibryle zbudowane są z miofilamentów te zaś z białek
 dlatego dzielimy je na:
AKTYNOWE cienkie zbudowane z białka - aktyny, przytwierdzone sa do błony Z
MIOZYNOWE grubsze zbudowane z białka miozyny, znajdują się pomiedzy miofilamentami cienkimi i nie są do niczego przytwierdzone.
Siateczka sarkoplazmatyczna odpowiednik retikulum, pełni funkcje magazyny jonów wapnia. Zbudowana jest z cystern brzeżnych( jest ich 2 i tworzą diadę) opasujących każdą miofibrylę na granicy krążka A i I oraz kanalików podłużnych T opasującuch każdą miofibrylę na wysokości krążka A i I . Kanaliki systemu T odbierają impuls pobudzający do skurczu mięśień, stanowią fragment sarkolemmy wpuklonej w sarkoplazmę (cytoplazmę) - leży on w środku pomiedzy diadą.
2. mięśnie gładkie
Wrzecionowate komórki z jądrem w środku. Występują w ścianach naczyń krwionosnych, przewodzie pokarmowym, w pęcherzu moczowym oraz układzie rodnym (macica).
W ich budowie nie wyrózniamy miofibryli, jednostką budulcowa jest komórka. Nie posiadają sarkomeru, a miofilamenty są ułożone inaczej niż we wlóknie szkieletowym. W ich błonie występuja KAWEOLE służące do odbierania impulsów nerwowych.


Etapy skurczu mięśnia szkieletowego:
1. podrażnienie włókna
2. powstanie potencjału czynnościowego
3. przewodzenie pobudzenia wzdłóż sarkolemmy i wgłąb włókna mięśniowego
4. uwolnienie jonów wapnia, które dyfunduja nastepnie do miofibryli
 5. zmiana konformacji tropiny po połaczeniu się z jonami wapnia skutkuje to odczepieniem sie cząsteczki tropiomiozyny od miozyny odblokowany zosatje punkt przyczepu mostków miozyny do aktyny.
6. Obrut mostka miozynowego - wciagnięcie miofilamentów cienkich pomiedzy grube nici miozyny.
W tym momencie od nitek miozyny odłacza się ADP i Pi .
7. W tym etapie ponownie do miozyny dołącza się ATP, co powoduje odłączenie miozyny od aktyny. ( Spadek steżenia jonów wapnia)Skurcz w mięśniu gładkim przebiega trochę inaczej! nie zostanie tutaj opisany.Wszelkie prawa do tekstu są zastrzeżone, a kopiowanie bez zgody autora zabronione.

© 2007 Mattilub