Tkanka nabłonkowa
test nr 2
Przedstawiony tekst jest objęty prawami autorskimi, zabrania się kopiowania go i używania bez zgody autora.
pytania do testu  kieruj do jego autora : Matt
** - podobne zadanie wysąpiło na maturze .
1.Schemat przedstawia budowę kosmka jelitowego. Odpowiedz na poniższe pytania                     (0-4p.)

a) kosmki jelitowe występuja w jelicie:
               A. cienkim
               B. grubym
**b)Wpisz w jakiej części kosmka są wchłaniane wymienione substancje(aminokwasy, sole mineralne, tłuszce, kwasy tłuszczowe, monoglicerydy, cukry proste, witaminy A,B,C,D,E)
Naczynia limfatyczne wchałaniaja:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Naczynia krwionośne wchłaniają:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

c) Na co wpływa wystepowanie fałdów okrężnych, kosmków i mikrokosmków w jelicie?
.......................................................................................................................................
2. Oprócz mikrokosmków na powierzchni nabłonka moga wystepować także rzęski. Schemat przedstawia      nabłonek węchowy, korzystając ze schematu wykonaj poniższe polecenia:                                                                                                                                  (0-5p.)
   a) opisz rysunek używając oznaczeń numerycznych:
      1. akson   2. komórka podporowa    3. komórka podstawowa
      4. receptor węchowy    5. guzek węchowy   6. śluz   7. rzęski

   b) jaka rolę pełnią rzęskiznajdujące się w :

    - drogach oddechowych .....................................................................................
     ..........................................................................................................................
     ..........................................................................................................................

    **- nabłonku jajowodu .....................................................................................
     ...........................................................................................................................
     ...........................................................................................................................

3. Porównaj poniższe schematy i podaj po dwie cechy wspólne i dwie cechy odróżniajace je.                      (0-4p.)

              rys.1 nabłonek jednowarstwowy cylindryczny                      rys.2 nabłonek jednowarstwowy wieloszeregowy (wielorzedowy)

....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. W budowie niektórych typów nabłonków wystepują komórki kubkowe.                                                       (0-3p.)
a) czy możemy nazywać je gruczołami ? (odpowiedź uzasadnij podając jeden argument)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
b) jaka pełnia funkcję te komórki?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5. Czy naskórek to rogowaciejący nabłonek? (podaj dwa argumenty)                                                          (0-1p.)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
6. Nabłonek pełni różne funkcje, połącz  liniami odpowiednią funkcję z miejscem wystepowania  danego nabłonka (jedno miejsce sie powtarza)                                                                                                                                       (0-2p.)
                                       transportująca                            trzustka
                                       zmysłowa                                   jajowód
                                       ochronna                                    język
                                       lokomotoryczna                          naskórek
                                       wydzielnicza

7. Komórki nabłonkowe spoczywaja na błonie podstawnej, graniczącej z tkanką łączną .
 Jaką rolę pełni błona podstawna?                                                                                                                       (0-1p.)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

8. Dopasuj nazwe nabłonka do jego rysunku.
             
                                                      
A. Nabłonek wielowarstwowy cylindryczny
B. Nabłonek jednowarstwowy sześcienny
C. Nabłonek jednowarstwowy płaski
D. Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący


Do którego typu nabłonka odnosi sie ponizszy opis? ......................
Występuje on w jamie ustnej, w części środkowej i dolnej gardła, w przełyku i odbycie, a także na przedniej powierzchni rogówki, w cewce moczowej żeńskiej i pochwie.

Aby uzyskać zaliczenie trzeba uzyskać conajmniej 60 % punktów z całości.
Osoby chcące przystąpić do matury na poziomie podstawowej powinny uzyskać conajmniej 30% punktów.
Poziom testu klasyfikuję do cześci rozszerzonej.

STRONA GŁÓWNAwww.logbia.republika.pl

© 2007 Mattilub