Układ oddechowy


Składa się z :
                          >>> dróg oddechowych
                                  - transportuja tlen znajdujący się w  wdychanym powietrzu
                          >>> płuc
                                  - odbywa sie w nich wymiana gazowa

ODCINKI UKŁADU ODDECHOWEGO
Jama nosowa:
 - otwiera się na zewnatrz 2 otworami - NOZDRZAMI
 - wyodrebniamy w niej okolicę wechową i oddechową
 - błona jamy nosowej pokryta jest sluzem wydzielanym przez liczne gruczoły ślinoweRola śluzu w jamie nosowej:
- zapewnia stałą wilgotność - zabezpiecza jame nosową przed wysuszeniem
- ogrzewa i nawilża wdychane powietrze
- oczyszcza powietrze z kurzu, który osiada na wilgotnej błonie śl.


Jame nosowa ze względu na pełniona funkcje możemy podzielic na :
* okolice węchową
leżącą w górnej części jamy nosowej między małżowiną nosową górną a przegroda nosa, w której występują zakonczenia nerwów wechowych
* okolice oddechowa
stanowią ja pozostałe części jamy nosowej , przez którą wdychane powietrze przechodzi do dalszych odcinków dróg oddechowych
 

Gardło:
jest to miejsce krzyżowania się drogi oddechowej i pokarmowej. W bocznych  ścianach gardła znajduja się symetrycznie trabki słuchowe ich funkcja jest wyrównywanie róznicy cisnień między jama gardłową a uchem środkowym.

Krtań:
sztywna rurka długosci ok. 5 cm , łączy gardło z tchawicą . Szkielet krtani stanowia chrząstki:
- tarczowata                               - nalewkowate
- pierścieniowata                         - rożkowate
- nagłośniowa                             - klinowate
(w pierwszej kolumnie wymieniono chrząstki nieparzyste a w drugiej parzyste)

Tutaj zamieszczę charakterystykę wyłacznie  najbardziej charakterystycznych chrząstek:
NAGŁOŚNIOWA - stanowi szkielet nagłośni, pochylona ku tyłowi, wykazuje ona dużą sprężystość co pozwala zamykac wejście do krtani i uniemozliwia dostanie się pokarmu z jamy gardła do tchawicy
NAGŁOŚNIA NIE BIERZE UDZIAŁU W TWORZENIU GŁOSU ANI W ŻADNEJ CZĘŚCI PROCESU MÓWIENIA!!!!! 

TARCZKOWATA - leży ba przedniej części szyji, tworzy wyniosłość która szczególnie zaznaczona jest u mężczyzn tworząć tzw. "JABŁKO ADAMA"

Wnętrze krtani tworzy tzw. jama krtani  składa sie ona z :
---- przedsionka krtani  ograniczonego nagłośnią
---- głośnia jest to najwyższa część jamy ciała , w niej to własnie znajduja się fałdy głosowe , których brzegi są nazwane strunami głosowymi między nimi występuja szczeliny lub szpary głosowe
   Fałdy głosowe moga sie zbliżac i oddalac od siebie - stopień rozwarcia głośni i napięcia fałdów głosowych zależą od dzialańia mięśni krtani.
   Powietrze przechodzące przez szpare głosową  głosni powoduje drganie strun głosowych  - powstanie dzwięków.
---- wysokość dzwięków zależy od szcerości szczeliny glosowej
kobiety i dzieci >>>wysoka szcelina  >>> dzwięki wysokie
mężczyzna >>> szeroka szczelina >>> niskie dzwieki
Tchawica:
rura o długosci ok. 12 cm, zbudowana jest z 16-20 chrząstek tchawicznych o podkowiastym kształcie powiązanych więzadłami obrączkowatymi, tylna ściana tchawicy jest błoniasta. Błona wewnętrzna tchawicy jest pokryta nabłonkiem jednowarstwowym wielorzędowym urzęsionym - występuja w nim liczne gruczoły wydzielnicze . Rzęski te poruszają sie i przesuwaja śluz z zanieczyszczeniami do gardła skąd są usuwane (kaszel).

Oskrzea główne:
tchawica rozdziela sie na 2 oskrzela główne o budowie takiej samej jak tchawica

Płuca:
są podzielone na płaty prawe ma 3 a lewe 2 płaty(dlatego że po lewej stronie jest serce).
Do płuc wnikaja oskrzela główne rozgałęźiajac sie na na oskrzeliki. Do płuca wnikaja tętnica płucna, tętnica oskrzelowa, nerwy, natomiast wychodza z niego : żyły płucne , żyły oskrzelowe, naczynia limfatyczne.
>>>> oskrzeliki koncowe są slepo zakończone , nie maja chrząstek, oplecione sa naczyniami krwionosnymi  ich sciany tworzą uwypuklenia pecherzyki płucne gdzie zachodzi wymiana gazowa

WYMIANA GAZOWA W PĘCHERZYKACH PŁUCNYCH:

schemat 1 przedstawia wymiane gazowa w pecherzyku natomiast schemat dwa (ja go rysowalem :D)predstawia to samo tylko bardziej kładzie nacisk na budowe ściany nabłonka pecherzyka

cienkie ściany pecherzyków zbudowane są z nabłonka jednowarstwowego płaskiego są one otoczone gęstą siecią naczyń włosowatych co umozliwia sprawna wymiane gazowa między powietrzem pecherzykowym a krwia.
Tlen i tlenek węgla (IV) dyfundują przez błonę pęcherzyka oraz przez nabłonek naczynia O2 dyfundyje do naczyń krwionosnych natomiast CO2 do pecherzyków płucnych.

Mechanizm wentylacji płuc:
wdech :
proces czynny , podczas wdechu nstepuje skurcz przepony oraz mięśni międzyzebrowych zewnetrznych >>> wymiary klatki piersiowej sie zwiekszaja . W kaltce piersiowej powstaje podcisnienie płuca rozciagaja sie , a ćiśnienie w pecherzykach spada poniżej atmosferycznego, powoduje to zassanie powietrza z zewnątrz w celu wyrównania róznicy cisnień

wydech :
proces bierny, nastempuje rozkurcz mięśni wdechowych , przepona wysklepia sie ku górze , żebra i mostek opadaja.

Transport gazów:
jest on mozliwy dzieki róznicy ciśnień parcjalnych gazów w pecherzykach. Przenikanie CO2 i O2 zachodzi na drodze dyfuzji. Gazt te sa transportowane zgodnie z malejącym gradientem prężności.
transport CO2
dyfunduje on łatwiej niż tlen ponieważ jest lepiej rozpuszcalny w wodzie.
CO2  dyfunduje z tkanek do osocza a dalej do erytrocytów . Jest on najczęściej transportowany w postaci jonów wodorowych kwasu węglowego (możliwe jest to dzięki anhydrazie węglowej- karboanhydrazie)
          kwas węglowy  ------------> jon H(kation + ) oraz HCO3 (róznież jon - anion - )

jony wodorowe wiążą sie z hemoglobiną (dokładny opis tego procesu znajdz w literaturze ! mi sie nie chce pisac:)

transport O2
dyfunduje z pęcherzyków płucnych do osocza a z osocza do erytrocytów gdzie wiąże sie z hemoglobiną -oksychemoglobina.

i znowu moja twórczość:)


schemat: a- ptrzedstawia cały układ oddechowy natomiast b- przedstawia pecherzyki płucne oplecione naczyniami krwionośnymi


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autorajest zabronione.


© 2007 Mattilub