UKŁAD KRWIONOŚNY  test sprawdzający poziom podstawowy i rozszerzony

(nr testu 1) Autor : Matt   odpowiedzi od testu dostępne u autora. Tekst jest objety prawami autorskimi, zabrania się kopiowania go, edytowania i używania bez zgody autora.

1.Schemat przedstawia układ krwionośny człowieka, na podstawie schematu rozwiąż poniższe zadania.                                                                                                (0-9p.)

 

a) nazwij część układu krążenia oznaczona literą  A oraz podaj jaką pełnia funkcję    
 
.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .    .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .    .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .    .   .     .     .     .    .    .    .    .     .    .

b)zaznacz strzałkami kierunki krążenia krwi w krwiobiegach.

c) opisz kolejne etapy krążenia krwi w krwiobiegu dużym

     .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .        .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .     .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .         .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .      .    .     .       .     .     .     .      .     .     .     .     .      .      .      .    .      .    .     .     .     .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .    .    .  

d) podaj po dwie cechy budowy tętnic oraz żył , które pozwalają pełnić im ich funkcję.

.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .

e) jaką role pełni krwiobieg mały?

  .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

2. Uzupełnij poniższą tabelę:                                                                                (0-7p)

                                   charakterystyka naczyń krwionośnych

Naczynie

Charakterystyka

Budowa

Funkcja

 

Ściany cienkie i wiotkie, posiadają zastawki

 

doprowadzają krew do serca

 

Ściany bardzo cienkie

ich ściany zbudowane są tylko z jednej warstwy komórek osadzonych na błonie podstawnej

 

 

 

 

wyprowadzają krew z serca do tkanek

3. Opisz na czym polega cykliczność pracy serca:                                              (0-4p.)

.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .  

.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .  

.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .  

 

4.Niżej podano substancje wpływające na tempo pracy serca, uszereguj je w grupy:

noradrenalina, adrenalina , insulina, acetylocholina, jony Ca+, jony K+, tyroksyna

                                                                                                                             (0-2p.)

substancje hamujące prace serca: .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .  

substancje przyśpieszające pracę serca: .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .  

 

5.Na podstawie opisu odpowiedz na poniższe pytania:                                       (0-2p.)

W czasie pracy narządu średnice naczyń włosowatych rozszerzają się i prawie wszystkie są drożne, a np.  w mięśniach poprzecznie prążkowanych szkieletowych w spoczynku tylko 2-10 % naczyń jest otwarta.

a)     jaka zależność opisuje powyższy fragment?

.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .  

b)     wyjaśnij dlaczego w mięśniach poprzecznie prążkowanych szkieletowych w czasie spoczynku drożność naczyń wynosi tylko ok. 2-10%?

.   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   .   .       .   .   .   .    .   .   .  

 

 

 

 

 © 2007 Mattilub

www.logbia.republika.pl