Układ krwionośny

           >>STRONA GŁÓWNA<<<

Układ krwionośny składa sie z sieci naczyń
krwionośnych i serca. Układ ten wraz z układem
 chłonnym wchodzi w skład układu narządów
krążenia. Człowiek posiada zamknięty układ
krwionośny (tzn. krew krąży wyłacznie w
obrebie naczyń krwionośnych).
Naczynia krwionośne możemy podzielić na trzy
grupy:
      - ŻYŁY      
      - KAPILARY czyli naczynia włosowate
      - TĘTNICE

Rysunek "a" przedstawia schemat budowy tętnic.
Zbudowane są one z
zyły i tetnice porównanie budowytrzech warstw:

   - wewnętrznej
     zbudowanej z śródbłonka,           
    warstwy włókien kolagenowych    
    i włókien sprężystych.
   - środkowej
    utworzonej z mięśni gładkich i  
    włókien sprężystych o układzie 
    okrężnym.
 - zewnetrznej (PRZYDANKI)            
zbudowanej z tk. łacznej wiotkiej z    
  licznymi włóknami kolagenowymi i  
   sprężystymi ułożonymi podłużnie.

Rysunek "b" przedstawia budowę żył,
które tak jak i tętnice zbudowane są z
trzech warstw, róznica miedzy nimi
polega tylko na zawartości włókien            

sprężystych i kolagenowych oraz w
grubości warstwy mięśniówki. Jak łatwo
sie domyślić żyły zawieraja mniejsza
ilość tkanki sprężystej i mięśniówki
- przez co ich ściany są cienkie i wiotkie.
W świetle żył występują zastawki żylne
(rys. c)uniemożliwjające cofanie się krwi.
                                                                     
                                                                                            rys.CKapilary inaczej zwane naczyniami włosowatymi zbudowane są ze śródbłonka leżącego na błonie
podstawnej i komórkach przydanki, które wykazuja zdolności: kurczliwe i fagocytozujace. Funkcja tych naczyń jest umożliwienie zajścia wymiany substancji chemicznychmiędzy krwią a tkanakami.
Wymiana substancji między krwia a płynem tkankowym zachodzi na zasazie filtracji płynu przez pory w ścianach kapilar oraz na dyfuzji substancji w poprzek komórek śródbłonka.
Na krew płynącą w kapilarach działaja dwie siły:
-> ciśnienie hydrostatyczne
    - wywołane przez serce
    - jest skierowane na zewnatrz naczynia i wyciska z        
      niego płyn
    - ciśnienie to maleje wraz z kierunkiem przepływu krwi
-> ciśnienie onkotyczne (zwane koloidalnym białek)
   - powstaje w skutek przyciągania przez białka osocza,    
     cząsteczek wody
   - siła skierowana do wewnątrz naczynia

Obie te siły powoduja powstanie w kapilarach dwóch procesów filtracji oraz resorpcji.
FILTRACJA:
> wywołana przez ciśnienie hydrostatyczne
> ma przewage na początku naczynia
> w skutek filtracji do płynu tkankowego przechodzi filtrat
osocza wraz z rozpuszczonymi w nim substancjami (np.tlenem,
glukozą, aminokwasami)
> filtracji podlegaja tylko substancje małocząsteczkowe,
wielocząsteczkowe białka i elementy morfologiczne krwi nie
filtrują.
RESORPCJA:
> wywołuje ją ciśnienie onkotyczne

> polega na resorpcji płynu tkankowego z przestrzeni
 okołonaczyniowej do wnętrza kapilary
> wraz z płynem tkankowym do krwi trafiają zbędne
produkty metaboliczne oraz wydaliny i wydzieliny
(np. dwutlenek węgla, jony amonowe,
małocząsteczkowe, białka i hormony)

Gdy zjawisko resorpcji przeważa nad filtracją występuje NIEDOKRWIENIE.

(opublikowany fragment stanowi jedynie część referatu, aby przeczytać go w całości skontaktuj się z adminem)BIBLIOGRAFIA:
referat ten został napisany na podstawie następujących publikacji:
P.Hoser "Anatomia i fizjologia dla kandydatów na studia medyczne" WSiP
K.Spalik "Biologia, podręcznik dla LO, LP i technikum" (zakres rozszerzony, praca zbiorowa) WSiP
Seria podręczników wydawnictwa WSiP dla uczniów LO, LP i technikum wyd. WSiP - poziom rozszerzony.
Zamieszczone na stronie schematy pochodzą z wymienionych publikacji, bądz pochodza z internetu.

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
jest zabronione.

© 2007 Mattilub